ATP - Dohoda o preprave potravín

Viete, ako kontrolovať prepravu podľa dohovoru ATP?Aké podklady žiadať k faktúre po dodaní tovaru? Naše školenie Vás prevedie Dohodou ATP.
 
Cieľ školenia:
Poznať presne legislatívu a vedieť kontrolovať vodičov a systém, ako prepravuje Váš dopravca potraviny.
 
Školenie je určené pre:
stredný manažment, dispečerom a vodičom. Našimi klientami sú výrobné aj obchodné spoločnosti, dopravcovia a špedície.
 
Program školenia:
 1. Legislatíva SR v oblasti sociálnej legislatívy (zákon č. 462/2007 Zb.)
 2. História Dohody ATP a požiadavky na medzinárodnú prepravu skaziteľných potravín.
 3. Súvisiace právne predpisy platné na území SR s Dohodou ATP.
 4. Metódy a postupy merania súčiniteľa prestupu tepla  "k".
 5. Skúšanie a stanovovanie tried prepravných prostriedkov s tepelnou izoláciou.
 6. Meranie účinnosti chladiacej jednotky - užitočný chladiaci výkon.
 7. Periodická skúška - expertná kontrola účinnosti chladiaceho zariadenia v prepravnom alebo dopravnom prostriedku.
 8. Skúšobné protokoly o meraní podľa Dohody ATP.
 9. Certifikát ATP a jeho platnosť.
 10. Certifikačný štítok.
 11. Rozlišovacia značka.
 12. Ceny za vykonanie skúšok podľa Dohody ATP.
 13. Predpisy stanovujúce požiadavky na meranie a monitorovanie teplôt pri prepravných a dopravných prostriedkoch skaziteľných potravín.
 14. Diskusia

ATP_2009.pdf


Údaje o kurze:
Rozsah školenia:            1 deň (9:00 - 16:00)
Max. počet účastníkov:   15
Cena:                            Dohodou, na vyžiadanie
 
Naše PLUS: Rozprávame po slovensky, minimalizujeme používanie cudzích, nezrozumiteľných názvov. Vysvetľujeme tak, aby nám všetci účastníci rozumeli. Diskutujeme. Zaujímajú nás Vaše problémy a chceme Vám ich pomôcť vyriešiť.