Ako na logistiku textilu, ramienkova doprava.

15.03.2015 11:07

Pri tomto druhu podnikania je potrebné si uvedomiť, že systém musí byť navrhnutý tak, aby sa textil nepoškodil a aby fungoval efektívne a konkurencieschopne niekoľko rokov. Je dôležité, aby sa kládol dôraz na skladovú kapacitu a elimináciu skladovania voľného vzduchu. to umožní vytvorenie veľkých zásob a ponúkať zákazníkom čo najširší sortiment v dostatočnom množstve a veľkostiach.

Logistika textilu, oblečenie

Aj tu platí, že tovar má byť umiestnený v sklade podľa obrátkovosti, aby sa zabránilo zbytočnému preskladňovaniu.  Je vhodné investovať do automatickej dopravnej linky a výťahov, ktoré dopraví textil z miesta vykládky až k rukám skladníka.

 

Sklad môže byť rozdelený do niekoľkých zón. Na prijme prebieha vykládka z kontajnerov a kontrola kvality.Na krabice sa po kontrole prilepuje etiketa s čiarovým kódom, špecifikáciou odevu a údajov potrebných pre vychystávanie FIFO. Potom sa tovar ukladá na palety a tie sa zaskladňujú do regálového skladu. Vo vychystávacej zóne sa vo veľkej miere využívajú automatické dopravníky, spádové regále, tablety so skenermi... Automatická linka je riadená WMS pomocou stacionárnych skenerov a pneumatických výhybiek. Každá skladová položka má nastavené aj údaje ako objem a hmotnosť. Všetky tieto údaje vyhodnocuje WMS a dáva pokyny linke a dodáva potrebný tovar priamo k rukám zamestnancov.

Po pristavení požadovanej pozície sa rozsvieti svetelný signál oznamujúci počet kusov na odber. Odobraný produkt sa vloží do prepravky, nad ktorou sa rozsvieti ďalší svetelný signál - potvrdenie vloženia produktu. Vychystávanie zo zóny spádového regálového skladu slúži pre vysokoobrátkové a veľkoobjemové tovary. Pracovník vychystáva pomocou tabletu, ktorý je spárovaný so skenerom a vychystávacím vozíkom. Zamestnanec má pri tom voľné ruky.

Kontrólna, baliaca a expedičná zóna.

Po vychystaní idú prepravky po linke automatisky k vážiacemu pracovisku, kde sa jednotlivé objednávky odvážia a vytlačia sa k nim doklady. Nasleduje finálna kontrola a balenie do firemných krabíc s ciarovým kódom výrobku a s adresou dodania. Každý kontrolór je vybavený skenerom, ktorý zaznamenáva priebeh kontroly.

 

Odporúčam pri plnom riadení skladu WMS zaviesť aj obrazovky s verejnými informáciami. Zamestnanci na nej môžu vidieť svoju aktuálnu výkonnosť v % v porovnaní so zavedenými normami. Môže sa tu vyhodnocovať priemer, podpriemer, nadpriemer pracovného výkonu. Zamestnanci tiež na obrazovke vidia konkrétne, na ktorom pracovisku klesá ich výkonnosť, kde by sa mali zlepšiť a či plnia stanovenú normu. Tento nástroj na inforovanosť sa môže zdať ako flustrujúci a nekomfortný. Zamestnanci sa však aktívne zaujímajú o to, ako si výkonovo stoja. Zverejňovanie výsledkov ich nabáda k súťaživosti, ale predovšetkým majú možnosť ovplyvniť svoje pracovné ohodnotenie. Normovaná práca je nastavená tak, aby korešpondovala s obvyklým výkonom, štandardom. Firma takto zistí, na ktorých pracoviskách má predimenzované kapacity a na ktorých poddimenzované. V neposlednom rade sa týmto spôsobom zvýši produktivita práce.

 

Chcete sa dozvedieť viac o fungovaní a nastavení logistiky textilu? Objednajte si naše školenie.