Sledovateľné údaje počas prepravy

21.08.2016 15:52

Vďaka moderným technológiám je v dnešnej dobe možné snímať celú radu údajov počas prepravy zásielky po celom svete. Nejedná sa iba o teplotu a jej záznam na médium. Prípadne o bežné sledovanie polohy zásielky. Pre citlivé komodity je tu napr. sledovanie vplyvu preťaženia, náklonu lode (zásielky), otrasov... A sme pri smartboxoch.

 

Samozrejme, s počtom sledovaných údajov rastie aj cena. Ak chcete mať údaje on-line, bude to ešte drahšie. Ale ani pripojenie a komunikácia cez EDI priamo k systému zákazníka nie je zlá myšlienka. 

 

Lacnejší a bežný variant napr. pri preprave nápojov - v kontajneri sa sleduje teplota a zaznamenáva sa v režime off-line. Po príchode zásielky sa údaje stiahnu do počítača priamo z čidla v kontajneri.

 

Existujú aj špeciálne kontajnery s izolovanými stenami a integrovaným chladiacim agregátom. Hovorí sa im reefer kontajnery. Sú schopné chladiť či mraziť na nastavenú teplotu a vedia regulovať aj vlhkosť. Pripojenie kontajnerov na elektrickú energiu je počas plavby bežné. Tieto kontajnery však dokážu udržať teplotu aj 24 hod. po odpojení od elektriny.

 

reefer kontainer

V kontajneroch sú čidlá, ktoré zaznamenávajú potrebné údaje ako teplota, vlhkosť... Periodicita zápisu sa dá nastaviť od 1x za hodinu až po 1x za 24 hodín. Pre zákazníka mý tento systém aj tú výhodu, že kontajner musí byť dodaný na nakládku už podľa teplotných požiadaviek zákazníka a aj počas prekládok je v ňom meraná daná veličina.

Monitoring kontajnera