Stavebná logistika a výroba

01.01.2015 19:22

Stavebná výroba je zákazková výroba a nedá sa vyrábať do zásoby, miesto dodania je vopred známe. Každá stavba má unikátny charakter a nikdy sa nerealizuje za rovnakých podmienok (terém, prístupové cesty...). Používajú sa rôzne manipulačné aj baliace prostriedky, rôzne trasy tovarov v presnom harmonograme. riadením stavieb znižuje logistika náklady na výstavbu a zabezpečuje dodržanie zmluvných termínov dokončenia zákaziek. Uplatňovaním logistiky v riadení možno podľa odborníkov znížiť náklady v stavebníctve o 5,3%.

Stavenbná logistika

Spolupráca v stavebníctve je veľmi špecifická, miera spolupráce a úroveň komunikácie s príjemcom musí byť vyššia ako pri bežných prepravách. Dôvodom je potreba správneho načasovania dodania materiálu, odstránenie, resp. minimalizovanie prestojov či už ľudí, alebo stavebných strojov.

Na stavbách sa používajú špeciálne druhy vozidiel a žeriavov.Sú potrebné vozidlá umožňujúce nakládku a vykládku zboku, zozadu, zvrchu, vozidlá s hydraulickou rukou, dvíhacie plošiny, buldozéry. Je potrebné si uvedomiť, ako sa bude stavba zásobovať tovarom a akými vozidlami. ak to stavbár podcení, vozidlo sa k stavbe nebusí dostať (poľná, nespevnená cesta, kde je blata po kolená, alebo ľad a sneh). Tam sa návesová súprava nedostane. Tiež je dôležité obratlisko pre zásobovacie vozidlá - návesy či cisterny.

    

Z priestorových dôvodov je pri logistike potrebné presné načasovanie logistických operácií. Počas realizácie stavby je potrebné zabezpečiť aktualizáciu konceptu v dôsledku meniacich sa podmienok stavebnej výroby.