Užitočné odkazy (otvorenie v novom okne)

www.telecom.gov.sk - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
www.justice.gov.sk - Ministerstvo spravodlivosti SR
www.zbierka.sk -  Elektronická zbierka zákonov
www.iru.com -  Organizácia IRU

www.financnasprava.sk - Finančná správa SR

www.colnica.sk - Colný úrad Bratislava
www.statistics.sk - Štatistický úrad SR
www.sps.sk - Štátna plavebná správa
www.elwis.de - Elektronický informačný systém vodných ciest
www.vbw-ev.de - Spoločnosť pre európske vodné a plavebné cesty
www.orsr.sk - Obchodný register SR
www.zrsr.sk - Živnostenský register SR              

www.poistovne.sk - Poisťovne SR

www.poistenie.sk - maklér poistenia
www.stellacentrum.sk - Dopravné informácie

www.viamichelin.com - Routenplaner
www.google.sk - Vyhľadávač