Výber a hodnotenie dodávateľov

Stáva sa Vám často, že Vám nepríde tovar na sklad, rastú nevybavené objednávky? Zásielky chodia nekompletné? Pribúdajú sťažnosti zákazníkov? Viete ako máte riadiť vlastných dodávateľov? Školenie Vás zorientuje v problematike dodávateľov. Oboznámi Vás s modernými metódami riadenia dodávateľov a ich oprimalizáciou.
 
Cieľ školenia:
Nové poznatky a riešenia v organizácií, plánovaní a riadení tovarových tokov počnúc nákupom a končiac splnením požiadaviek zákazníkov. Zvládnutie plánovania sa stane vašou významnou konkurenčnou výhodou  a kľúčom k úspechu firmy. Ušetríte a zarobíte.
 
Školenie je určené pre:
Stredný manažment a špecialistom nákupu, predaja a logistiky. Našimi klientami sú výrobné aj obchodné spoločnosti, ale tiež verejný sektor, ktorý využiva skladové zásoby.
 
Program školenia:
 1. Oboznámenie so systémami logistiky, súvislosti vo firme,
 2. Organizačná štruktúra,
 3. Nakupovanie – ciele, funkcia
 4. Výber dodávateľov (cena, čas, objednávkové množstvá, doprava, ďalšie náklady s príkladmi),
 5. ABC analýza dodávateľov, substitúcia dodávateľov,
 6. Rámcové zmluvy s dodávateľmi,
 7. Dodávateľské reťazce, Forecasty,
 8. Supply Chain Management (SCM), príklady,
 9. Dodávateľské riadenie zásob VMI, príklady,
 10. Riadenie výpadkov v dodávateľskom reťazci, riziká, opatrenia,
 11. Kontrola 4 očí nakupovania a faktúr (tovarových aj služieb),
 12. Efektívna komunikácia s dodávateľmi (sluha / partner)
 13. Interná komunikácia medzi nákupom, plánovaním, logistikou, výrobou a predajom. Dôležitosť avizácie veľkých objednávok.

 14. Kontroling,
 15. Diskusia

Údaje o kurze:
Rozsah školenia:            2 dni (9:00 - 16:00)
Max. počet účastníkov:   15
Cena:                            Dohodou, na vyžiadanie
 
Naše PLUS: Rozprávame po slovensky, minimalizujeme používanie cudzích, nezrozumiteľných názvov. Vysvetľujeme tak, aby nám všetci účastníci rozumeli. Diskutujeme. Zaujímajú nás Vaše problémy a chceme Vám ich pomôcť vyriešiť.