Pravidlá platia aj v osobnom vozidl

Pravidlá platia aj v osobnom vozidl