Zápočet stravného do minimálnej mzdy v Nemecku

01.09.2016 09:44

Nemecké ministerstvo práce a sociálnych vecí vydalo výklad k zápočtu časti stravného do minimálnej mzdy. Vyplýva z neho, že vodič má nárok na max. €229 mesačného stravného. Všetko, čo je nad túto sumu môže byť započítané do tzv. minimálnej mzdy.

Zamestnávateľ tedfa môže vodičovi do min. mzdy započítať rozdiel medzi vyplateným stravným a čiastkou €7,60/ deň, čo je jedna tridsatina z €229.

 

Tabuľka výpočtu zápočtu do min. mzdy, Nemecko

       
Čas strávený v DE     nad 12 hod. 6 až 12 hod do 6 hod.
Nárok stravného €45 €22,50 (50%)    €11,25 (25%)
Započítaná suma €45-€7,60=€37,40 €22,50-€7,60=€14,90 €11,25-€7,60=€3,65