Distribúcia a skladovanie

Stáva sa Vám často, že Vám volá zákazník so žiadosťou o informáciu, kde má zásielku? Zaberá Vám vybavovanie týchto vecí veľa z pracovného času? Máte problém s vysokým stavom na sklade a málom voľného miesta? Máte chaos na sklade? Školenie Vás zorientuje v problematike informovania zákazníkov aby Vás to stálo čo najmenej času (môžete spracovať viacero objednávok) a aby u vás zákazník rád nakupoval. Oboznámi Vás s modernými metódami riadenia skladov a ich oprimalizáciou.
 
Cieľ školenia:
Nové poznatky a riešenia v organizácií, ako vybaviť požiadavky zákazníkov na prístup k informáciám, plánovaní a riadení tovarových lokácií v sklade. Zvládnutie plánovania sa stane vašou významnou konkurenčnou výhodou  a kľúčom k úspechu firmy. Ušetríte a zarobíte.
 
Školenie je určené pre:
Stredný manažment a špecialistom predaja, pracovníkom zákazníckeho servisu a logistiky. Našimi klientami sú výrobné aj obchodné spoločnosti, ale tiež verejný sektor, ktorý využiva skladové zásoby.
 
Program školenia:
 1. Oboznámenie so systémami logistiky, súvislosti vo firme,
 2. Organizačná štruktúra,
 3. Moderné distribučné systémy, kalkulácie
 4. Analýza materiálov ABC XYZ,
 5. Nastavenie tovarových tokov a umiestnenia surovín, tovaru v regáloch a na ploche skladu,
 6. Hľadanie a riešenie kolíznych bodov,
 7. Obalové technológie,
 8. Preprava, Incoterms,
 9. Vratné obaly,
 10. Kontroling,
 11. Diskusia

Údaje o kurze:
Rozsah školenia:            1 deň (9:00 - 16:00)
Max. počet účastníkov:   15
Cena:                            Dohodou, na vyžiadanie
 
Naše PLUS: Rozprávame po slovensky, minimalizujeme používanie cudzích, nezrozumiteľných názvov. Vysvetľujeme tak, aby nám všetci účastníci rozumeli. Diskutujeme. Zaujímajú nás Vaše problémy a chceme Vám ich pomôcť vyriešiť.