Na stiahnutie

Kto môže za poškodenie tovaru.jpg (379,5 kB) - článok vyšiel v odbornom časopise Transport a Logistika,

číslo 12/2012

www.spolahlivydopravca.sk/online - Moje video na tému Ako si vybrať poistenie, aby ste získali poistné plnenie

 

INCOTERMS 2000 SK - Medzinárodné obchodné podmienky, upravujúce prechod nákladov, rizík a poistenia

INCOTERMS 2010 SK - novšie vydanie Incoterms

Graf INCOTERMS 2010 - jednoduché grafické znázornenie Incoterms 2010

ATP_2009.pdf (396,6 kB) - Dohovor o preprave potravín

ATP_2016.pdf (1,1 MB) - Dohovor o preprave potravín, platný od 19.12.2016, SK verzia

Dohoda-AETR.pdf (110,7 kB) - Dohovor o práci osádok nákladných vozidiel

Dohovor CMR.pdf (87,2 kB) - Dohovor o medzinárodnej cestnej nákladnej doprave

Zoznam výhrad vodiča CMR (1,06 MB.jpg) - výhrady do kolónky č.18

Dohovor TIR.pdf (152,5 kB) - Colný dohovor o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetu TIR.

Európska príručka (25MB) pre správne upevnenie náladu v cestnej doprave (.pdf)

Dohovor CIM  (192 kB) Medzinárodná preprava po železnici (.pdf)

Príručka k nákladnému listu CIM/ SMGS (2 MB, .pdf), viac info nájdete aj tu.