Predkládky v námorných prístavoch

11.05.2015 11:25

Prekládka v roku 2014     

 

Prístav  Celková prekládka Z toho kontajnery
Rotterdam 445 mil. ton (medziročne +1%) 12,3 mil. TEU (+5,8%)
Antwerpy 199 mil. ton (+4,3%) 9,0 mil. TEU (+4,7%)
Hamburg 146 mil. ton (+4,8%) 9,7 mil. TEU (+5,1%)