Ako na logistiku potravín

28.02.2015 10:23

Logistika potravín, na prvý podľad aká jednoduchá činnosť. Stačí dávať pozor na expiráciu a je vybavené. Ono to však nie je celkom tak. Logistika potravín má svoje špecifické úskalia, na ktoré si musia dávať pozor všetky zložky v dodávateľskom reťazci.

Logistika potravín

Väčšina dodávateľov má sklady, ktoré podľa požiadaviek potravín rozdeľuje teplotné režimy. sklady majú oddelené sekcie so sledovacím zariadením a zapisovaním teplôt. Snaha je zamedziť prestupu tepla medzi sekciami.

  • Mraziarenská sekcia  -18°C
  • Chladiarenská sekcia (mäso a údeniny) +1°C
  • Chladiarenské sekcia (syry a mliečne výrobky +4°C, +6°C.
  • Ostatné produkty sú v sekcií s teplotou +20°C.
Týmto teplotám musia zodpovedať aj priestory vo výrobe, ako spracovanie či balenie. Odporúčam pri nákupe čítačiek terminály s klávesnicou, nie s dotykovým displejom. Môže sa totiž stať, že pri prechode medzi teplejšou a chladnejšou sekciou v sklade sa na displeji objaví námraza, alebo zarosenie. Ak ho pracovník zotrie, môže dochádzať k načítaniu nesprávnych údajov.
Väčšina výrobkov je umiestená na paletách a označená čiarovými kódmi, paleta jednoho druhu tovaru obsahuje SSCC kód. 
 
Logistika potravín
 
Systém musí umožňovať údaje o množstve tovaru na palete, hruhu výrobku, skladovaní, expirácií a dátumu prijatia na sklad. Platí veľmi prísna zásada, ktorá má oporu aj v zákone, ktorá hovorí, že v každej chvíli musí byť zabezpečená dohladateľnosť všetkých živočíšnych výrobkov. Vo chvíli, keď nastane akýkoľvek problém, je potrebné okamžite vedieť, kedy bol výrobok prijatý na sklad, dodávateľa, v akom stave bol, s akými dokladmi prišiel a kedy a kam boli aké množstvá dodané.
 
Logistika potravín
 
Vo všeobecnosti sa využíva riadenie skladu WMS a režim FEFO - riadenie podľa expirácie. V spojení s čízačkami kódov a správnymi údajmi je veľmi pohodlná aj pravidelná inventúra zásob. Pri materiáloch, ktoré majú podobný a ľahko zameniteľný obal odporúčam námatkové inventúry aj každý deň.
Systém riadenia skladu prinesie lepšie organizovanie práce, skladovanie a zrýchlenie procesov. bez neho sa skladníci orientujú skôr podľa pamäti, riadenie skladu im umožňuje mať k dispozícií informácie o voľnom priestore v regále, o lokáciách jednotlivých paliet, zjednodušuje vychystávanie tovaru FEFO.
Pomocou systému sa dá pomerne detailne vyhodnocovať efektivitu práce a sledovať koľko pracovníkov je k prevádzke skutočne treba.
 
Logistika potravín
 
Ďalším levelom môže byť vlastný e-shop napojený na ERP systém. Odporúčam zvážiť, či ho budete ponúkať zákazníkom B2B, alebo aj koncovým užívateľom. Systém by mohol mať napr. možnosť opakovania (kopírovania) objednávok, vytvárania vlastných šablón. Samozrejme o tento servis je potrebné sa starať a aktualizovať informácie v ňom.
 
Chcete sa dozvedieť viac o fungovaní a nastavení logistiky potravín? Objednajte si naše školenie.