Ako na pohľadávky

15.08.2015 21:12

Podnikateľské riziko spojené s obchodom nie je možné nikdy vylúčiť. Ako sa však účinne brániť?

Máte firemnú politiku nastavenú tak, aby ste minimalizovali možnosť strati peňazí?

 

Existujú viaceré možnosti ochrany Vašich financií. Jednak v rámci prevencie, jednak pri meškaní s platbou posúdením a riešením situácie. Všetko s ohľadom na bezpečnosť vlastných financií.

Pohľadávky, insolventnosť, splácanie faktúr

  • Prehodnotenie bonity obchodných partnerov z databáz poisťovne. Pozor na to, že bonita partnerov sa môže aj meniť.
  • Nastavené a dodržiavané kreditné rámce podľa odberov zákazníka,
  • Nastavené splatnosti faktúr, okamžite po prekročení sa majú vo firme rozbehnúť procesy upozornení, upomienok, vyjednávania splátkového kalendára či až pozastravenie vydania ďalšieho tovaru, pokiaľ nebude faktúra uhradená.
  • Poisťovací produkt - je to jednoduchá, elegantná a účinná forma ochrany. Sú produkty, ktoré chránia nie len pred stratami z pohľadávok, ale aj proti insolventnosti dlhodobých partnerov. Veľmi dôležitým nástrojom produktov býva aj monitoring odberateľov s včasným varovaním, že niečo nie je v poriadku.
Viete však, aké je základné pravidlo? Neriešiť pohľadávky až keď už "horia".
 
Neplatenie pohľadávok
 
Chcete sa dozvedieť viac o nastaveniach pohľadávok? Chcete pomôcť s nastaveniami vo Vašej spoločnosti? Kontaktujte ma.