Ako na WMS, analýza operácií

15.04.2016 21:16

Prácu na sklade možno zhrnúť do hlavných operácií:

  • príjem na sklad a uskladnenie,
  • preskladnenie v rámci skladu,
  • vychystanie tovaru a jeho expedícia.
Skladník teda potrebuje vedieť, odkiaľ, kam a koľko bude s tovarom manipulovať. Preto je vhodné, aby mal označené jednotlivé skladové miesta. K tomuto účelu výborne poslúži mapa skladu. V nej sa logicky zohľadňuje členenie skladu podľa typu skladovaného tovaru na jednotlivé zóny a uličky. Dôležité je následné označenie skladu tak, aby bolo pre skladníka čo najviac zrozumiteľné a aby po sklade zbytočne neblúdil.
 
wms
Na pomenovanie uličiekl alebo zón sa najčastejšie používa podlahové značenie, prípadne závesné označenie upevnené na stropnej konštrukcii. V označeniach jednotlivých skladových pozícií na regáloch je nutné zohľadniť technológiu, ktorú bude využívať WMS. Okrem čitateľných informácií aj čiarovým kódom pri mobilných termináloch, pri hlasovom rozpoznávaní je vhodné označenie aj tzv. kontrólnym číslom, ktorým skladníci potvrdzujú správnosť polohy. Pri všetkom plánovaní je najdôležitejšie, aby na seba všetky logistické operácie logicky nadväzovali.
 
 
Vychystávanie je zvyčajne časovo najnáročnejšia, preto WMs umožňuje vybrať si z mnohých spôsobov. Príkladom môže byť vychystávanie viacerých objednávok jedným skladníkom, alebo vychystávanie jednej objednávky viacerými skladníkmi. Vtedy každý vychystáva tovar len z určitej zóny skladu. WMs tiež dokáže zvoliť optimálnu trasu skladníka.
Odborníci hovoria, že že analýza je jedným z najdôležitejších bodov procesu implementácie WMS.  Odporúčam preto nepodceňovať jej význam.