Časové okná

01.11.2014 20:19

Viete, že časové okná na nakládky a vykládky podstatne skrátia čakanie, kolóny pred fabrikou a zlepšia prejazdnosť ciest? Je to riešenie pre objem ca 40 000 kamiónov ročne. Z hladiska vodiča sa mu minimalizuje čakanie na nakládku/ vykládku. Odíde zvyčajne do 2 hodín od príchodu. Spravte všetko pre zabezpečenie dodržania termínov časových okien dopravcami. vozidlá pred vstupom do areálu preverujte!