Komunikácia v sklade

19.07.2015 09:40

Pri použití hlasových technológií je dôležité uvedomiť si, že v sklade vládne ruch, šumy, rôzne zvuky, ktoré v kancelárií nie sú. Preto je potrebné mať systém nastavený tak, aby vedel šumy a ruchy odfiltrovať a spoľahlivo rozpoznal hlas obsluhy. Pri smere komunikácie systém - skladník problém viac menej nevzniká (dnešné systémy dokážu komunikovať aj v slovenčine). Pri smere komunikácie skladník - systém vzniká možnosť chybného pochopenia príkazov, ktorú treba eliminovať. Na komunikáciu sa nepoužívajú vety, ale slovné príkazy. Nie je ich veľa, cca 10-15 samostatných slov, alebo slovných spojení či príkazov.