Moderné firemné sklady

30.04.2016 20:40

Dnešné nároky na a špeciálne požiadavky na sklady sú stále sofistikovanejšie a komplikovanejšie. Už sa nejedná iba o špeciálne ADR sklady.  zákazníci sú nárocní a požadujú sklady s prísne regulovanou teplotou, percentom vlhkosti. Uvedomujú si tiež, že sa ich týka online sledovanie smerníc a legislatívy, ktoré vydáva príslušný štátny orgán - napr. na úseku požiarnej ochrany.

 

Logistika 4.0 sklad,

 

Zvýšený záujem u klientov je aj v oblasti e-commerce. V rámci logisticky a skladovacích priestorov a rodí nová logistika. Mení štandard hál s modernejšími technológiami, nastáva obdobie internetu vecí, Logistika 4.0. Klasická logistická hala spred pár rokov už nebude stačiť plniť požiadavky nových klientov.

 

Klienti však chú aj šetriť, Hlavne náklady na prevádzku. LED technológie osvetlenia sú dnes považované za štandard, najmä, ak pracujú na smeny.  Rovnako sa prihliada napr, na rekuperáciu či fotovoltaiku ako zdroj energie. Klienti chcú šetriť energie aj pri otváraní či zatváraní rámp a obslužných dverí.  Modernizujú sa izolácie budov a dokov.