Monitoring zásielok v zbernej službe.

27.07.2015 09:50

Ako monitorovať pohyb zásielok v zbernej službe? Každá zásielka, či balík sú už v dnešnej dobe opatrené jedinečným čiarovým kódom, ktorý obsahuje údaje o príjemcovi, hmotnosti, počtu balných jednotiek v zásielke. Keď zásielka príde do depa, čiarové kódy sa oskenujú = zápis v databáze. Pri odchode z depa tak isto. Tento postup sa opakuje v každom depe. Sú to v podstate kontrólne body, kde si viete skontrolovať, kde sa vaša zásielka nachádza. Pre Vás však nemajú význam, pokiaľ zostávajú v databáze špedície.

Skúste s požiadavkou on-line sledovania zásielok prísť za Vašim poskytovateľom. Ak má webové rozhranie, nemal by byť problém ho upraviť tak, aby ste videli, kde sa Vaša zásielka nachádza. A vy budete mať konkurenčnú výhodu, že budete zákazníkovi okamžite vedieť povedať, kde je zásielka a kedy bude dodaná.