NÁKUP A NÁKUPNÁ LOGISTIKA

01.11.2014 11:57

 

Uvedomili ste si niekedy, že nákup obchodného tovaru tvorí väčsinu Vašich firemných výdavkov? Viete, ako účelne a hospodárne sú tieto peniaze využívané?

Je to tak, nákup je je veľmi dôležitou častou života celej firmy a veľmi často rozhoduje, či bude spoločnosť zarábať, alebo prerobí. Preto je veľmi dôležité mať v nákupnom oddelení spoľahlivých ľudí, ktorí pri nákupe aj rozmýšľajú.
 
Nákup
 
Vaša spoločnosť bude úspešná, ak uspokojí zákaznícke potreby serióznou ponukou výrobkov a služieb, ktoré poskytne:
  • Na správnom mieste,
  • v správnom čase,
  • v správnom množstve a správnej kvalite
  • a s vynaložením primeraných nákladov.
 
Správny logista, ktorý pozna materiály vie odhadnúť sezónnosť, vie argumentovať obchodníkom (to sú tí, ktorí vždy chcú mať všetko na sklade po kamiónoch, všetko predajú a ak nie, oni nemôžu za to, že zákazník nekúpil :-)). prečo je ním požadované množstvo neprimerané a aké množstvo je primerané s ohľadom na riziko vzniku ležiakov.
 
Dobrý nákupca vyargumentuje príkaz - kupuj tam, kde to je najlacnejšie. Do ceny výrobku sa totiž započítava aj cena dopravy a tá je úplne iná pri nákupe z Trnavy,z Brna a z Berlína. Nákupca si musí vedieť skalkulovať aj výhodnosť a spoľahlivosť dodávateľa. Musí vedieť, akým spôsobom vozí od dodávateľa materiál, či zberkou, alebo dokládkami či celovozmi. Vie, ako často u daného dodávateľa nakupuje. Vie a priebežne vykonáva hodnotenie dodávateľov.
 
Preto vie, že radšej kúpi tovar v Nemecku, odkiaľ má týždenne jeden celovoz ako v Španielsku, kde má o 2 centy nižší nákup, ale doba dodania sú 3 týždne.
 
Môžete sa celé týždne snažiť znižovať stav skladu a vylepšovať produktivitu, ale ak si pri tom budete myslieť, že nákup je ôotravná" činnosť, ktorú je najlepšie prenechať nejakým úradníčkom v kanceláriách v suteréne, budete strácať čas. Viceprezident AT&T pre telofónne produkty povedal: "Nákup je úplne najväčšou samostatnou funkciou. Nič z toho, čo robíme, nie je dôležitejšie."
 
Želám Vám veľa šťastia pri voľbe nákupcu. Učte ho, komunikujte s ním, sledujte určené ukazovatele jeho práce a uvidíte, koľko ušetríte a akí spokojní budú Vaši zákazníci. Má to pre Vás totiž strategický význam.
 
 
Máte záujem o viac informácií? Kontaktujte nás.