Poskytované služby v logistike

15.02.2015 12:55

Čo by podľa Vás malo byť snahou poskytovateľov logistických služieb? Skladovanie dnes robia všetci, dopravu tiež. Ako upútať a pritiahnuť zákazníka, ako sa odlíšiť od konkurencie? Treba mu ponúknuť komplexné riešenie.
Sú to služby s pridanou hodnotou ako napr. obalové materiály, vnútropodnikové prepravy, predvýrobné a konečné kompletovanie objednávok, spracovanie polotovarov do finálneho výrobku, vrátane špeciálneho balenia, etiketovanie, co-packing, úprava tovaru, predpredajné aktivity, colné služby, distribúciu balíkov, logistiku e-shopov, inventarizáciu, externé sklady pre sezónne nákupy, spájanie darčekov a akciách k produktu, ich balenie...

Hlavným dôvodom pre využitie týchto služieb s vyššou pridanou hodnotou je skutočnosť, že firmy, ktoré ich ponúkajú, sa špecializujú na daný odbor a majú spravidla viac preškolených a skúsenejších pracovníkov. Zodpovednosť za zaistenie služieb nesie iný subjekt a východzia firma sa môže plne venovať svojmu biznisu.