RIADENIE SKLADU WMS (Warehouse Management System)

17.11.2014 16:44

Čo rozhoduje či zákazník kúpi produkt u vás, alebo u konkurencie? Pekné a vtipné pracovníčky zákazníckeho servisu, priateľský obchodník?

 
V konkurenčnom boji o zákazníka vyhráva ten, kto dokáže zákazníkovi dodať jeho produkt čo najrýchlejšie a v konkurencie schopnej cene a kvalite. To znamená, že ho musíte mať na sklade, alebo vedieť rýchlo dodať. Preto je nutné, aby ste dokázali znížiť náklady a čo najrýchlejšie a najspoľahlivejšie dodali produkt zákazníkom. týka sa to aj logistiky, preto spoločnosti čoraz častejšie zavádzajú systémy riadenia skladu. Dôležité je nie len evidovať, ale aj riadiť a optimalizovať. Podstatou WMS je riadenie skladových pohybov, ale jeho hlavnou úlohou pre riadenie skladu je zabezpečiť, aby boli pracovníci optimálne vyťažení, aby dokázali s tovarom čo najoptimálnejšie pracovať - bez kritických bodov.
 
WMS
 
Pokiaľ máte zopár produktov, stačí starý dobrý excel. Ak však máte položiek na tisíce, potrebujete riadený sklad s, alebo bez terminálov.
Riadenie skladových procesovinformačným systémom prináša nielen zvýšenie efektivity procesov, ale aj odstránenie chybovosti vznikajúcej pri prepisovaní papierových dokumentov do skladového evidenčného systému. Samozrejmosťou je prepojenie k podnikovému ERP systému a účtovníctvu a rôzne analýzy predaja tovvarov ako ABC XYZ analýza obrátkovosti tovarov, využitie priestoru skladu, výkonnosť skladníkov...
 
Celý systém je v podstate mapa skladu s parametrami každého úložného miesta (rozmery x,y,z, nosnosť, FIFO, LIFO...) či už v regáli, alebo ako zónu na voľnej ploche. Pre všetky lokácie sú stanovené pravidlá a kritériá, podľa ktorých s nimi bude systém pracovať, napr. pravidlá pre skupinu produktov, používanie expirácie, teplotných parametrov, obrátkovosti...
 
WMS
 
Systém WMS obsahuje aj presné údaje o skladovanom tovare: 
 • rozmery, 
 • hmotnosti, 
 • expirácie, 
 • prepočty merných jednotiek, 
 • obrátkovosť, 
 • možnosť kombinácie s inými produktami, 
 • spôsob vyskladňovania, 
 • balenie...
Samotné riadenie skladu pracuje so vstupnými dátami a zadanými pravidlami. Podľa nich systém na základe dodacích listov a došlých objednávok určuje, kam má byť prijatá položka zaskladnená, a naopak, ktorá položka z akej lokácie byť vyskladnená. Automaticky sa rešpektujú pravidlá ako práca so šaržami, expiráciami, dodržiavanie FIFO, LIFO, FEFO... Systém prideľuje skladníkom podľa ich oprávnení práce v danom sektore skladu. 
Systém práce môže byť nastavený rôzne:
 • generuje vychystávacie listy - výdajky,
 • riadi pohyb skladníkov po sklade,
 • riadi pohyb skladníkov po sklade a optimalizuje ich cesty s cieľom eliminovať neefektívne pohyby po sklade,
 • riadiť pohyb a prácu skladníkov a porovnávať ich výkonnosť s časovými údajmi oprimalizovanými pre danú operáciu,
 • ak je doplnený o mobilné terminály, ušetrí skladníkovi čas strávený hľadaním novej práce.
 
Pri tomto systéme riadenia skladu sa s obľubou používa EDI. Dá sa priamo komunikovať s dodávateľmi, odberateľmi o tovare a o dodávkach. 
 
Pozor, čím presnejšie dáta v systéme, tým menej starostí :-) Skladníci si nesmú zľahčovať prácu tým, že niečo nenašli. Problémy sa musia riešiť okamžite !!!