Seriál - Preprava, doprava a špedícia, časť 1 - NAKLÁDKA

12.04.2014 08:55

Dobrý deň,


V dnešnej úvodnej časti seriálu by som rád rozobral tému NAKLÁDKY.


Pri celom zložitom procese dopravy materialu z nakládky po vykládku si je potrebné uvedomiť tieto aspekty:
* Dohodu o spolupráci uzatvárajú konatelia firiem, alebo šéfi logistiky či dopravy. Od koho však všetko závisí, sú vodiči a skladníci, ktorí spolu fyzicky "uzatvárajú a konajú" obchod. Obaja sú pri nakládke aj vykládke. Hlavne od toho, ako sú tieto dve želiezka v ohni fundované závisí, či sa predíde reklamácií, alebo nie.

 

Nakládka kamióna

 


* Ak budete so svojíme vodičmi pravideľne hovoriť, získate konkurenčnú výhodu a pomôžete predchádzať roznym kritickým situáciám. Skúste Vašich vodičov aspoň 1x mesačne vyspovedať, s akými problémami sa pri nakládke a vykládke potýkajú. Verte, že toho môže byť veľmi veľa. Od "sprostého" a arogantného skladníka až po problémy s nakládkou (dlhá, komplikovaná, zle naložený a upevnený materiál, vodičovi nedovolili byť pri nakládke...). Takto si spravíte prehľad o situácií a na jednaní s obchodným partnerom môžete otvoriť aj túto tému ako možnosť zlepšenia spolupráce.

NAKLÁDKA - v medzinárodnej cestnej doprave pokiaľ je aspoň jeden stát nakládky či vykládky členom dohovoru CMR, platí tento dohovor. Vodič nie je odborník na tovar - tovaroznalec. Vodič nemusí ani nemôže poznať všetky materiály, ich vlastnosti, ťažiská... Preto je úlohou prepravcu (ten tovar pozná, pozná aj jeho balenie), resp. jeho zamestnancov - skladníkov, aby tovar zodpovedne a hlavne bezpečne naložili na vozidlo. Odporúčam, aby bol pri nakládke vždy aj vodič a podľa hmotnosti jednotlivých paliet upozorňoval, kam má ísť ktorá paleta vzhľadom na jej veľkost (ťažisko) a hmotnosť, aby sa neprekročili nápravové tlaky. Je veľmi dôležité, aby vodič kontroloval nakládku, počítal naložené kusy paliet. Prípadne ešte pred ňou sa presvedčil, či nie je náhodou viditeľne poškodená = roztrhnutá plachta (toto by vodič mohol aj niekde zapísať). Pri rovnocennom partnerskom vzťahu by to nemal byť problém. Pozor! Vodič nepočíta kusy na prepravnej jednotke (palete). Nie je možné, aby napr. počítal malé krabičky skrutiek a počet skrutiek v nich, či vriec pracích práškov... tieto údaje ani nemajú čo robiť v CMRke, ak, tak v dodacom liste. V CMRke však je iba údaj o počte paliet. Nie, vodič zodpovedá za nepoškodenú zásielku a počet paliet/ prepravných jednotiek, ktoré logicky dokáže bezproblémovo spočítať. 

Problém nastane, ak vodičovi nedovolia byť pri nakládke. Je potrebné si uvedomiť, že aj skladník v mieste nakládky je iba človek a možno má na sklade manko. Vodič nebude prítomný na nakládke a pokiaľ túto skutočnosť nezapíše do CMRky ako poznámku, ak bude chýbať pri vykládke tovar, ide to na triko vodiča, pokiaľ sa nevyviní. Predstavte si plný kamión LCD televízorov. Ak jedna paleta chýba... Riešil som aj takýto prípad. Je v záujme vodiča, aby túto situáciu riešil a nenechal so sebou "zametať"!

Týmto by som ukončil prvý článok a budem veľmi rád, ak sa k nemu vyjadríte. Prípadne doplníte o Vaše postrehy.

 

Máte záujem o školenie na túto tému, alebo o audit Vašej spoločnosti? Kontaktujte ma.

Prajem pekný deň.
Milan Čech