Seriál - Preprava, doprava a špedícia, časť 4 - VYPLŇOVANIE CMRKY

10.06.2014 21:32

Doklad CMR, CMRka je veľmi dôležitý dokument, ktorý slúži ako podklad pre zistenie skutkového stavu v danom okamihu. Robil som veľa znaleckých posudkov, kde som musel žiadať doklad CMR. Nie iba od dopravcu, ale aj z miesta nakladky a vykladky. Iba ak sa všetky 3 listy zhoduju, možno brať dokument ako relevantny. Stáva sa, že dokumenty sa nezhodujú napr. v poznamkach, kedy vodič tvrdí, že poznámku do CMRky zapísal, ale po porovnaní CMRky z miesta nakládky tomu tak nie je. Preto je veľmi dôležité, aby vodič presne vedel, čo musí a môže kam zapísať. Pri reklamáciách je doklad CMR veľmi dôležitý, ako to ostatne vyplýva aj zo zmluvy CMR.

CMR vzor

 1. Správne vyplnený odosielateľ a príjemca ( oddiely 1, 2, 3 a 4).  V 1 a 2 oddieli je potrebné vyplniť názov firmy, adresu, PSČ a mesto, príp. štát. Nie iba firmy XY a SR. Oddiely 3 a 4 sa vyplňujú podľa predtlače - Mesto a štát .
 2. Oddiel 5 - pripojené doklady - em sa zapisujú čísla napr. Faktúr, dodacích listov... V praxi ich veľa vodičov nevypĺňa (nepožaduje v mieste nakládky, aby ich vyplnili). Väčšinou, pokiaľ sa tovar nepreclieva, sú doklady pribalené k jednej palete, takže vodič ich do CMRky zapisovať nemusí. ak sa tovar má preclievať, je vhodné všetky dokumenty zapísať do tohoto oddielu.
 3. Oddiely 6+7+8+9+10+11+12 - Označenie, počet balení, druh obalu, označenie tovaru, štatistické číslo, celková hmotnosť v kg, objem v m3. Do týchto koloniek sa zapíšu známe údaje o zásielke. Musia tu byť uvedené údaje, ktoré sa dajú rýchlo a presne skontrolovať pri nakládke. Pozor, vodič nesmie podpísať a musí namietať špecifikáciu uvedenú v tomto oddiele ako napr. 10 000 ks skrutiek alebo 500 balíkov na palete, alebo 350 LCD televízorov pokiaľ sú balené na palete! Pokiaľ vodič nakladá palety, musia tu byť uvedené napr. 10 europaliet, vrecovaný materiál, 10 500kg. Takto uvedený údaj vie skontrolovať okamžite. Dôležitý je aj údaj o hmotnosti. Vodič nevie, aký ťažký tovar vezie. To vie odosielateľ, ktorý ho nakladá. Ak je vozidlo preťažené a v tomto oddieli nie, je problém s údajmi, za ktoré nenesie vodič zodpovednosť (pokiaľ teda nemá preťažené vlastné vozidlo). Aj keď vodič zaplatí pokutu, mal by si ju vymáhať, lebo to nebola jeho vina. Vrátim sa ku špecifikácií tovaru a balenia. Riešil som znalecký posudok na prepravu LED televízorov. Podľa CMRky vodič naložil 350ks televízorov na paletách, na vykládke ich bolo už iba 250. ale pritom počet paliet sedel a zásielka nebola rozobratá, ani inak poškodené, vodič mal GPs, nezastavoval a tých 70 km prevozu zvládol na 1x. ale keďže mal veľmi nešťastne zapísaných 350ks TV v CMRke, nedokázal sa zbaviť viny a musel nahradiť škodu. ak by v mieste nakládky trval na zápise 10 paliet, nebol by vinný. Je potrebné uvedomiť si, že aj skladníci bývajú rôzny a majú možno svoje kšefty a manku sa pokúsia zakryť takýmto spôsobom.
 4. Oddiel 13 - používa sa pri colných formalitách - odosielateľ môže uviesť pokyny, ako a kde sa má zásielka precliť...
 5. Oddiely 14 a 15 sa v praxi veľmi nepoužívajú, hlavne nie v kamionovej doprave.
 6. Oddiel 16 a 20 - sem musí vodič umiestniť svoju firemnú pečiatku. Oddiel 17 vypĺňa svojou pečiatkou prípadný ďalší dopravca.
 7. Oddiel 18 slúži na výhrady a poznámky dorpavcu - je veľmi dôležitý, lebo môže dopravcu vivyniť zo zodpovednosti poškodenia. Existujú kódy, ktorých význam uvádza dohovor CMR, ale v praxi sa nepoužívajú, skôr sa výhrady rozpíšu ručne. Vodič by sem mal uviesť napr. zákaz byť pri nakládke = nevedel spočítať palety a nevedel odporučiť rozloženie na ložnej ploche, ani uchytenie a zabezpečenie tovaru, poškodenie tovaru (mal by ho opísať), tiež sem zapíše rozne problémy s tovarom, ktoré si všimol pri nakládke - tečúce sudy, popraskané či poškodené obaly... Veľa ľudí bude oponovať, že ak to vodič zapíše, nebude čistá CMRka a budú mať problémy, alebo vodiča nenaložia. Ale uvedomme si, čo všetko môžu zle uvedené skutočnosti ovplyvniť a akú vysokú škodu môžu spôsobiť. Ak je už vozidlo naložené, CMRka vypísaná a odosielateľ ju nechce podpísať, lebu sú v nej výhrady... Čo myslíte, bude sa chcieť dohodnúť, alebo dá vyložiť tovar a zavolá iné auto? Auto, ktoré tam nemá, nestíha preto vykládku a jeho zákazník bude nahnevaný? Bude to riskovať? Problém je totiž na jeho strane a ak zloží tovar z auta na základe neuznaných pravdivých výhrad, musí platiť za prepravu, ako keby sa uskutočnila. Bude to riskovať?
 8. Oddiel 19 - priznám sa, že somho nikdy nevidel vyplnený :-)
 9. Oddiel 20 pojednáva o osobitných záujmoch, alebo hodnote zásielky. Ak do tohoto poľa uvedie odosielateľ dátum, musí byť tovar do tohoto dátumu vyložený, inak hrozia sankcie. Ak do tejto kolónky uvedie odosielateľ hodnotu zásielky, ak prekročí 8,33 XDR za kg hmotnosti zásielky, treba tovar pripoistiť! Oba tieto varianty by však podľa správnosti objednávateľ dopravy mal uviesť v objednávke dopravy. Nemôže sa stať, že ich napíše do CMRky a nikomu to predtým neoznámil. Voči tomu by sa mal vodič ohradiť.
 10. Oddiel 21 - Vystavené v, dňa. táto kolónka musí byť vyplnená, napr. V Bratislave, 15.4.2013. tento dátum sa kontroluje pri reklamáciách, poistení...
 11. Oddiel 22 (odosielateľ), Oddiel 20 (dopravca) a oddiel 24 (príjemca) sú postupne počas prepravy od nakládky až po vykládku pečiatkované a podpísané odosielateľom, dopravcom aj príjemcom zásielky.
 12. Do oddielu 25 sa zaznačí EVČ ťahača a návesu.

Do ostatných kolóniek vyplní vodič údaje podľa vlastnej úvahy, alebo ich použije ako voľné polia pre dopísanie stavu napr. z kolónky 18 - výhrady.

 

Máte záujem o školenie na túto tému, alebo o audit Vašej spoločnosti? Kontaktujte ma.