Vedeli ste? Povinné údaje na baleniach potravín

30.04.2015 10:49
 • názov potraviny
 • zoznam zložiek
 • alergény
 • množstvo určitých zložiek alebo skupín zložiek
 • čisté množstvo potraviny
 • Dátum minimálnej trvanlivosti, alebo dátum použiteľnosti
 • zvláštne podmienky skladovania, alebo podmienky konzumácie
 • meno, alebo obchodný názov a adresa prevádzkovateľa podniku, ktorý je za potravinu zodpovedný
 • krajina pôvodu alebo miesto pôvodu vo vymenovaných prípadoch
 • návod na použitie v prípade potraviny, ktorú by bez tohoto návodu bolo obtiažne použiť zodpovedajúcim spôsobom
 • pri nápojoch s obsahom alkoholu vyšším ako 1,2% objemových skutočný obsah alkoholu
 • výživové údaje
Kvôli čitateľnosti je presne určená veľkosť písma, výška a šírka písma, svetelný a farebný kontrast medzi potlačou a podkladom.