Výroba a doprava

14.06.2015 13:14

Vyrábate veľké diely či časti, ktoré je problém dopraviť. Musíte mať šikovných projektantov, ktorí už od začiatku výroby musia vedieť naplánovať aj balenie a prepravu diela na miesto určenia/ montáže. Či to už bude cestou, železnicou, alebo loďou. Napr. vrtné súpravy, lode, lietadlá, žeriavy, potrubia...

 

Je však potrebné dávať pozor nie iba na rozmery, ale aj na hmotnosti, nosnosti komunikácií, vodostav, počasie, výšky mostov či vedení (elektrické, telefónne...). Je vhodné takéto prepravy (ako aj nakládku a vykládku) podrobne konzultovať aj s odborníkmi z dopravných firiem, ktoré takéto prepravy realizujú. Sú to veľmi drahé zariadenia a každý problém pri preprave ide do vysokých finančných položiek. Každá preložka káblov, značiek či stĺpov stojí financie.

Nezabudli ste na poistenie?