Špecialista logistiky

Logistika je súbor riadenia a kontroly toku tovarov, informácií smerom k zákazníkovi. Logisti sa snažia dodať tovar zákazníkovi v určenom čase, cene, kvalite a množstve a to pri minimálnych nákladoch a kapitálových výdavkoch. A práve logistika je tá činnosť firmy, ktorej činnosť môže efektívne znížiť náklady, ak sa robí správne. Naše školenie Vám pomôže perfektne zvládnuť riadenie logistických procesov, čo môže mať kľúčový význam a náskok pred konkurenciou. 
 
Cieľ školenia:
Získate nové poznatky a riešenia v organizácií, plánovaní a riadení tovarových tokov počnúc nákupom a končiac splnením požiadaviek zákazníkov zak, aby ste za minimálnych nákladov dosiahli maximálny zisk. Naučíme Vás riadiť logistické toky a optimalizovať celý logistický systém. Či už ste na začiatku optimalizačného procesu, alebo si myslíte, že máte logistiku 100% pod palcom. Nikdy neviete, či neexistuje lepšie riešenie. 
Obsah kurzu vychádza z našej každodennej praxe a na príkladoch si ukážeme najčastejšie chyby v logistike ako aj to, ako sa im vyvarovať. 
 
Školenie je určené pre:
stredný manažment a špecialistom z oblasti riadenia nákupu, predaja, zásobovania a logistiky. Našimi klientami sú výrobné aj obchodné spoločnosti, ale tiež verejný sektor, ktorý chce mať tiež konkurenčnú výhodu.
 
Program školenia:
 1. Oboznámenie so systémami logistiky, súvislosti vo firme,
 2. Organizačná štruktúra,
 3. Výber dodávateľov (cena, čas, objednávkové množstvá, doprava, ďalšie náklady),
 4. Orientácia na zákazníka,
 5. Zásady riadenia zásob,
 6. Okamžité a priemerné zásoby,
 7. Metóda ťahu a tlaku materiálový tok,
 8. Nastavenie materiálov,
 9. Analýza materiálov ABC XYZ,
 10. Stanovenie poistnej zásoby,
 11. Hľadanie a riešenie problémových bodov,
 12. Zásoby v logistických sieťach, prognózovanie,
 13. Dodávanie Just-In-time, Kanban,
 14. Aké parametre logistiky si máme všímať a s akou frekvenciou ich kontrolovať (ležiaky, nevydodané objednávky, problémoví zákazníci...),
 15. Informačné technológie,
 16. Kontroling,
 17. Diskusia

Údaje o kurze:
Rozsah školenia:            5 dni (9:00 - 16:00)
Max. počet účastníkov:   15
Cena:                            Dohodou, na vyžiadanie
 
Naše PLUS: Rozprávame po slovensky, minimalizujeme používanie cudzích, nezrozumiteľných názvov. Vysvetľujeme tak, aby nám všetci účastníci rozumeli. Diskutujeme. Zaujímajú nás Vaše problémy a chceme Vám ich pomôcť vyriešiť.