Štíhla logistika

Stáva sa Vám často, že Vám chýba tovar na sklade, rastú nevybavené objednávky? Máte problém s vysokým stavom na sklade? Pribúdajú Vám na sklade ležiaky? Viete ako máte riadiť vlastné zásoby? Školenie Vás zorientuje v problematike riadenia zásob. Oboznámi Vás s modernými metódami riadenia zásob a ich oprimalizáciou.
 
Cieľ školenia:
Nové poznatky a riešenia v organizácií, plánovaní a riadení tovarových tokov počnúc nákupom a končiac splnením požiadaviek zákazníkov. Zvládnutie plánovania sa stane vašou významnou konkurenčnou výhodou  a kľúčom k úspechu firmy. Ušetríte a zarobíte.
 
Školenie je určené pre:
stredný manažment a špecialistom nákupu, predaja a logistiky. Našimi klientami sú výrobné aj obchodné spoločnosti, ale tiež verejný sektor, ktorý využiva skladové zásoby.
 
Program školenia:
  1. Oboznámenie so systémami logistiky, súvislosti vo firme,
  2. Organizačná štruktúra,
  3. Výber dodávateľov (cena, čas, objednávkové množstvá, doprava, ďalšie náklady),
  4. Orientácia na zákazníka,
  5. Zásady riadenia zásob,
  6. Okamžité a priemerné zásoby,
  7. Metóda ťahu a tlaku materiálový tok,
  8. Nastavenie materiálov,
  9. Analýza materiálov ABC XYZ,
  10. Stanovenie poistnej zásoby,
  11. Hľadanie a riešenie problémových bodov,
  12. Zásoby v logistických sieťach, prognózovanie,
  13. Dodávanie Just-In-time, Kanban,
  14. Kontroling,
  15. Diskusia
Údaje o kurze:
Rozsah školenia:            2 dni (9:00 - 16:00)
Max. počet účastníkov:   15
Cena:                            Dohodou, na vyžiadanie
 
Naše PLUS: Rozpravame po slovensky, minimalizujeme používanie cudzích, nezrozumiteľných názvov. Vysvetľujeme tak, aby nám všetci účastníci rozumeli. Diskutujeme. Zaujímajú nás Vaše problémy a chceme Vám ich pomôcť vyriešiť.