AETR - Dohoda o režime práce osádok v cestnej nákladnej doprave

Chcete mať vodičov pod kontrolou, alebo chcete presne vedieť, čo si môžete dovoliť? Stále neviete, prečo dostávate pokuty v zahraničí? Odpovede nájdete na našom školení.
 
Cieľ školenia:
Poznať presne legislatívu a vedieť kontrolovať vodičov, ako hospodária so svojim časom.
 
Školenie je určené pre:
stredný manažment, dispečerom a vodičom. Našimi klientami sú výrobné aj obchodné spoločnosti, ale tiež verejný sektor, ktorý využiva cestnú nákladnú dopravu.
 
Program školenia:
 1. Legislatíva SR v oblasti sociálnej legislatívy (zákon č. 462/2007 Zb.)
 2. Legislatíva EÚ v oblasti sociálnej legislatívy (Nariadenie 561/2006)
 3. Tachografy, druhy a záznamové médium,
 4. Dohoda AETR o práci osádok v cestnej doprave
 •         použitie jednotlivých predpisov
 •         čas vedenia vozidla (denný, týždenný), prestávky, čas odpočinku (denný, týždenný)
 •         výnimky z ustanovení
 •         kontrola práce vodičov
 •         analógové a digitálne tachografy
 •         sťahovanie údajov z digitálneho tachografu
 •         potvrdenia pre vodičov

4. Diskusia


Dohoda-AETR.pdf

Údaje o kurze:
Rozsah školenia:            1 deň (9:00 - 16:00)
Max. počet účastníkov:   15
Cena:                            Dohodou, na vyžiadanie
 
Naše PLUS: Rozprávame po slovensky, minimalizujeme používanie cudzích, nezrozumiteľných názvov. Vysvetľujeme tak, aby nám všetci účastníci rozumeli. Diskutujeme. Zaujímajú nás Vaše problémy a chceme Vám ich pomôcť vyriešiť.