Ako nakladať tovar

Vedia Vaši skladníci, ako majú správne nakladať tovar a kto je za najkládku v prípade poistnej udalosti zodpovedný? toto školenie im dá presné odpovede, za čo sú zodpovední oni a za čo už nesie zodpovednosť vodič.
 
 
Údaje o kurze:
Rozsah školenia:            1 deň (9:00 - 16:00)
Max. počet účastníkov:   15
Cena:                            Dohodou, na vyžiadanie
 
Naše PLUS: Rozpravame po slovensky, minimalizujeme používanie cudzích, nezrozumiteľných názvov. Vysvetľujeme tak, aby nám všetci účastníci rozumeli. Diskutujeme. Zaujímajú nás Vaše problémy a chceme Vám ich pomôcť vyriešiť.