Dohovor CMR

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave CMR rieši vzťahy a zodpovednosti medzi odosielateľom, príjemcom a prepravcom (špedíciou). Jeho detailná znalosť je alfou a omegou v dopravnom a prepravnom biznise.
 
Cieľ školenia:
Nové poznatky a riešenia v organizácií, plánovaní a riadení tovarových tokov počnúc nákupom a končiac splnením požiadaviek zákazníkov. Zvládnutie plánovania sa stane vašou významnou konkurenčnou výhodou  a kľúčom k úspechu firmy. Ušetríte a zarobíte.
 
Školenie je určené pre:
stredný manažment a špecialistom nákupu, predaja a logistiky. Našimi klientami sú výrobné aj obchodné spoločnosti, ale tiež verejný sektor, ktorý využiva skladové zásoby.
 
Program školenia:
  1. Kedy platí Dohovor CMR,
  2. Výnimky z Dohovoru CMR,
  3. Názvoslovie,
  4. Ako správne čítať a vyplňovať nákladný list CMR,
  5. Poistenie dopravcu, prepravcu, špeditéra, zasielateľa, tovaru
  6. Diskusia

Dohovor CMR.pdf

Údaje o kurze:
Rozsah školenia:            1 den (9:00 - 16:00)
Max. počet účastníkov:   15
Cena:                            Dohodou, na vyžiadanie
 
Naše PLUS: Rozprávame po slovensky, minimalizujeme používanie cudzích, nezrozumiteľných názvov. Vysvetľujeme tak, aby nám všetci účastníci rozumeli. Diskutujeme. Zaujímajú nás Vaše problémy a chceme Vám ich pomôcť vyriešiť.