EDI

01.02.2014 19:44

Vedeli ste, že medziročný nárast spôsobu komunikácie cez EDI je ca 25%?

Iba 30% najväčších obchodných reťazcov plnohodnotne komunikuje cez EDI? Firmy využívajú hlavne základné doklady: objednávku a faktúru. Dodací list používa iba 40% z nich.