Seriál - Preprava, doprava a špedícia, časť 2 - UPEVŇOVANIE NÁKLADU

30.04.2014 11:16

V prvej časti seriálu som sa venoval hlavne vodičom, čo majú spraviť, aby sa v maximálnej možnej miere vyhli riziku vzniku škody pri nakládke. Čo a kam majú zapisovať, kde hlásiť problémy.

           

Treba však vodičov upozorniť aj na ich niekedy až zarážajúcu ľahostajnosť pri upevňovaní tovaru na ložnej ploche vozidla. V poslednej dobe som riešil viacero znaleckých posudkov poškodenia tovaru, ktoré by vôbec nevznikli, aby by vodič robil to, čo mal.

         

Za bezpečné a správne uloženie tovaru na ložnej ploche vozidla a jeho hmotnosť zodpovedá odosielateľ (skladník). Aj v prípade, ak by mu vodič pomáhal. Ideálna je úzka spolupráca pri nakládke/ vykládke medzi vodičom a skladníkom. Skladník pozná tovar, jeho ťažisko, jeho hmotnosť a vlastnosti... Vodič pozná potrebné nápravové tlaky a môže odporučiť, ktorú paletu treba kam uložiť.

 

Na čo si dať pozor a čoho sa vyvarovať:

 • Každé vozidlo, ktoré nakladáte musí mať viazacie body pre náklad a predné čelo v dobrom stave.
 • Každý tovar musí byť upevnený! Aj na valníku bez bočníc.
 • Tovar nakladajte od predného čela návesu bez medzier! Prípadne použite výplňový materiál (palety, mechy...). Vždy umiestňujte tovar tak, aby bolo ťažisko čo najnižšie.
 • Najťažší tovar sa umiestňuje na spodok ložnej plochy.
 • Tovar musí byť zabezpečený proti pohybu do všetkých strán.
 • Plachta nesmie byť natrhnutá, aby tovar nenavlhol počas jazdy.
 • Krehké a dlhé kusy sa nakladajú v smere jazdy.
 • Ložná plocha musí byť čistá, bez námrazy, špiny, blata, mastnoty.
 • Nepoužívajte poškodené, alebo natrhnuté gurtne.
 • Pri krehkom tovare používajte ochrany hrán a iné prvky pod gurtne. Pozor, neťahajte celou silou! Prevod na račni môže tovaru poškodiť hrany.
 • Vrchné viazanie nebráni pohybu tovaru v pozdĺžnej osi (vpred a vzad).
 • Ľahké veci s nesmú ukladať pred ťažké palety, ktoré by ich v prípade napr. panického brzdenia a posunutia mohli poškodiť.

 

Máte záujem o školenie na túto tému, alebo o audit Vašej spoločnosti? Kontaktujte ma.

Prajem pekný deň.
Milan Čech

UPEVŇOVANIE NÁKLADU